Gemeenteblad van Oldenzaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OldenzaalGemeenteblad 2021, 56459Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning 't Leemer 1 t/m 9 in Oldenzaal

De gemeente heeft op 22 februari 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 55983-2020 voor een omgevingsvergunning op locatie 't Leemer 1 t/m 9 in Oldenzaal te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft:

  • het bouwen van negen woningen.

De nieuwe uiterste beslisdatum wordt: 7 april 2021.

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen zienswijze of bezwaarschrift indienen. Voor meer informatie over bouwgerelateerde zaken (Wabo, milieu en sloop) kunt u contact opnemen via bouwloket@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11. Voor meer informatie over zaken als APV, drank- en horeca en verkeersbesluiten kunt u contact opnemen via info@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11.