Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 56432Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Hoofdstraat 49, 5473 AP te Heeswijk-Dinther

Datum ontvangst: 19-02-2021

 

Het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening tbv tijdelijk gebruik leegstaand kantoorpand voor woonfunctie

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 3 maart 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze