Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 56422Beschikkingen | aanvraag



Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Kampweg 16, 5476 VC te Vorstenbosch

Datum ontvangst: 19-02-2021

 

Het plaatsen van zonnepanelen

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 3 maart 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze