Gemeenteblad van Woensdrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoensdrechtGemeenteblad 2021, 56401Beschikkingen | afhandelingHuijbergen - Vijverstraat 13 (Verlenging beslistermijn Wabo)

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken.

 

Vijverstraat 13, 4635 RA Huijbergen (Vijverhof kavel A)

Het bouwen van een woning

Ontvangen 23 december 2020

 

Hoogerheide, 24 februari 2021