Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 56393Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Prinses Marijkestraat 5 1077XA Amsterdam

Prinses Marijkestraat 5, 1077XA: voor het slopen van het gebouw, ingekomen 20 januari 2021. Dossiernummer Z2021-Z000354 / OLO-nummer 5757629.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.