Gemeenteblad van Vijfheerenlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VijfheerenlandenGemeenteblad 2021, 56353Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Sundsvall 2 in Leerdam

De gemeente heeft op 22 februari 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer OV-2020-0583 voor een omgevingsvergunning op locatie Sundsvall 2 in Leerdam te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft het plaatsen van een zonnescherm ter vervanging van parasols en het plaatsen van een glazen windscherm.

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Voor meer informatie over de procedure en voor het inzien van de aanvraag en de bijbehorende stukken kunt u contact opnemen met omgevingsloket@vijfheerenlanden.nl of telefoonnummer 088 - 599 7053.