Gemeenteblad van Horst aan de Maas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Horst aan de MaasGemeenteblad 2021, 56226Beschikkingen | afhandelingHorst aan de Maas, div. locaties, vertrokken naar onbekende bestemming (25-02-2021)

De personen, hieronder genoemd wonen niet meer op het adres waar zij als ingezetenen in de basisregistratie personen (BRP) zijn opgenomen. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken. Het college heeft besloten in de basisregistratie personen het adres op te heffen en als verblijfgegeven bij deze personen op te nemen 'vertrek uit Nederland'. Daardoor staan zij officieel niet meer op dat adres ingeschreven.

 

(Geslachts)naam en voorletters

Adres

Datum besluit

Botas, C.

Nehobolaan 8 a Tienray

23-02-2021

Lütger, M.A

Oranjestraat 16 Horst

23-02-2021

Asenov, K.V.

Vrouwboomweg 9 Horst

22-02-2021

 

Een betrokken persoon kan tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij het college. Dit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht. U hebt zes weken de tijd om een brief te sturen. De termijn gaat in één dag na de datum van deze publicatie. Zet in de brief de volgende zaken:

 

 • -

  Uw naam en adres.

 • -

  De datum.

 • -

  Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt.

 • -

  De reden waarom u het niet eens bent met het besluit.

 • -

  Vergeet u niet uw handtekening onder de brief te zetten.  

9

Stuurt u de brief naar:

 

Gemeente Horst aan de Maas

t.a.v. het college

Postbus 6005

5960 AA HORST

 

Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang, kunt u daarnaast een voorlopige voorziening vragen.

Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

 

Deze voorlopige voorziening kunt u vragen bij:

 

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Roermond

Sector Bestuursrecht

Postbus 950

6040 AZ Roermond

 

Wilt u meer weten?

Belt u dan met (077) 477 97 77 en vraagt u naar de adresonderzoekers van de afdeling Burgerzaken.