Gemeenteblad van Brunssum

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrunssumGemeenteblad 2021, 56035Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning bouwen, Jupiterstraat 71, Brunssum

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum maakt bekend dat zij op 18 februari 2021 een aanvraag voor een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft ontvangen voor de activiteit bouwen, het betreft het bouwen van een nieuw dak met dakkapel op de bestaande garage, op het adres Jupiterstraat 71 te Brunssum, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is.

Dossiernummer: 21046

Besluitvorming

Over deze aanvraag heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. U kunt daarom nog niet reageren.

Inzage

U kunt deze aanvraag inzien door contact op te nemen met het Klant Contact Centrum, telefoonnummer: 045 5278555. Ook kunt u vragen om digitale toezending van (delen van) de aanvraag. U dient hiervoor het digitale formulier ‘Opvragen gegevens naar aanleiding van openbare bekendmaking’ in te vullen.

Het digitaal toezenden van de aanvraag is kosteloos, tot het moment waarop de omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden, dat wil zeggen definitief verleend of geweigerd is. Wilt u ná het onherroepelijk worden van de vergunning stukken toegestuurd krijgen, dan worden daarvoor legeskosten inrekening gebracht.