Gemeenteblad van Zuidplas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZuidplasGemeenteblad 2021, 5573Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Schotelmos 11 in Nieuwerkerk aan den IJssel

Op 29 december 2020 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Zuidplas besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met kenmerk 2020282852 voor het plaatsen van een dakopbouw op de locatie Schotelmos 11 in Nieuwerkerk aan den IJssel te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken.

 

Tegen het verlengen van de beslistermijn kan geen bezwaarschrift of zienswijze worden ingediend.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.