Gemeenteblad van Eemsdelta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EemsdeltaGemeenteblad 2021, 55618Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning reguliere procedure, kappen 7 bomen t.b.v. versterkingsopgave Lunetstraat nabij huisnummer 22, Arsenaalstraat nabij huisnummer 10, Palissadestraat nabij huisnummer 10 te Delfzijl

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsdelta hebben op 15 februari 2021 een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van 7 bomen t.b.v. de versterkingsopgave aan de Lunetstraat nabij huisnummer 22, Arsenaalstraat nabij huisnummer 10 en Palissadestraat nabij huisnummer 10, 9933 JB te Delfzijl (datum is datum verzending).

 

Bent u het niet eens met een vergunning/ontheffing?

Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dat kan pas als de vergunning/ontheffing is verleend. Doe dit binnen 6 weken na datum van verzending. Vermeld in uw brief tegen welke vergunning/ontheffing u bezwaar maakt en leg duidelijk uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar naar: het college van B&W, Postbus 15, 9900 AA Appingedam.

 

Inlichtingen

Wilt u meer informatie over aanvragen en vergunningen? Bel dan naar 140596. Algemene informatie over procedures rond omgevingsvergunningen vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving.