Gemeenteblad van Eemsdelta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EemsdeltaGemeenteblad 2021, 55610Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, realiseren oprit Barklaan 19 te Delfzijl

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl hebben op 18 februari 2021 ontvangen een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van een oprit aan de Barklaan 19, 9934 JT te Delfzijl.

Inlichtingen

Wilt u meer informatie over aanvragen en vergunningen? Bel dan naar 140596. Algemene informatie over procedures rond omgevingsvergunningen vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving.