Gemeenteblad van Eemsdelta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EemsdeltaGemeenteblad 2021, 55598Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, kappen boom Singel 27 te Delfzijl

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl hebben op 15 februari 2021 ontvangen een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom aan de Singel 27, 9934 BR te Delfzijl.

Inlichtingen

Wilt u meer informatie over aanvragen en vergunningen? Bel dan naar 140596. Algemene informatie over procedures rond omgevingsvergunningen vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving.