Gemeenteblad van Eemsdelta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EemsdeltaGemeenteblad 2021, 55588Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, verbeteren fundering Polarisweg 20 te Delfzijl

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl hebben op 11 februari 2021 ontvangen een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het verbeteren van de fundering aan de Polarisweg 20, 9933 HG te Delfzijl.

Inlichtingen

Wilt u meer informatie over aanvragen en vergunningen? Bel dan naar 140596. Algemene informatie over procedures rond omgevingsvergunningen vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving.