Gemeenteblad van Heumen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeumenGemeenteblad 2021, 55584BeleidsregelsPGB Tarieven 2021 gemeente Heumen

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen;

 

Besluit:

De tarieven Pgb (persoonsgebonden budget) voor ambulante Wmo en Jeugdhulp voor 2021 vast te stellen.

De tariefeenheden zijn als volgt:

  • uur: per uur

  • DD: Dagdeel:

  • 24u: Etmaal:

  • dag Gedurende de dag

 

 

2020

 

2021

 

 

Bijlage tarieven pgb gemeente Heumen 2020

Maatwerkvoorzieningen en individuele voorziening PGB tarief 80% op basis van tarieven ROB

Prof. Ondersteun. WMO/Jeugd

Informele ondersteuning

Eenheid

 

 

 

 

 

 

 

WMO Blok B

Op basis van de ZIN tarieven ROB 2021

 

 

 

 

 

Hulp huishouden

HH1

16,53 

 

17,04

 

uur

 

HH2

20,96

 

21,61

 

uur

Dagbesteding 

Dagbesteding volwassenen

28,92

 

30,86

21,90

DD

Kortdurend verblijf

Kortdurend verblijf volwassenen

150,85

 

160,97

31,06

24u

Begeleiding en persoonlijke verzorging

Reguliere Begeleiding

44,64

 

44,64

20,00

uur

 

Reguliere Begeleiding in een groep

14,88

 

14,88

n.v.t.

uur

 

Persoonlijke Verzorging volwassenen

39,84

 

41,28

20,00

uur

 

Specialistische Begeleiding volwassenen

53,76

 

57,60

20,00

uur

 

Specialistische Begeleiding in een groep

18,24

 

19,20

n.v.t.

uur

Casemanagement

casemanagement

53,76

 

57,60

n.v.t.

uur

Vervoerdiensten

Vervoer Dagbesteding en Kortdurend Verblijf

11,00

 

11,34

n.v.t.

dag

Tijdelijk verblijf LVB

Tijdelijk verblijf LVB met begeleiding en evt. verzorging

108,42

 

111,78

n.v.t.

24u

 

Tijdelijk verblijf LVB met (dagelijks) intensieve begeleiding en verzorging en/of gedragsregulering

147,45

 

152,00

n.v.t.

24u

 

 

 

 

 

 

 

Jeugd blok B

Op basis van de ZIN tarieven ROB 2021

 

 

 

 

 

Zonder verblijf: Jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige

Reguliere Begeleiding

44,64

 

44,64

20,00

uur

 

Reguliere Begeleiding in een groep

14,88

 

14,88

n.v.t.

uur

 

Verzorging en Begeleiding

49,44

 

50,88

n.v.t.

uur

Specialistische begeleiding

Specialistische Begeleiding

53,76

 

57,60

20,00

uur

 

Specialistische Begeleiding in een groep

18,24

 

19,20

n.v.t.

uur

Dagbesteding zonder verblijf

Dagbesteding (intersectoraal)

39,62

 

40,85

20,00

DD

Dagbehandeling

Dagbehandeling (intersectoraal)

86,74

 

89,40

20,00

DD

Kortdurend verblijf

Kortdurend Verblijf

156,13

 

160,97

31,06

dag

Casemanagement

Casemanagement

53,76

 

57,60

n.v.t.

uur

Vervoerdiensten

Vervoer naar dagbesteding, Kortdurend Verblijf en Dagbehandeling

11,00

 

11,34

n.v.t.

dag

Jeugdhulp ambulant

Dyslexie

n.v.t.

 

n.v.t.

n.v.t.

 

GGZ

Behandeling basis Jeugd GGZ

74,40

 

76,80

n.v.t.

uur

 

Specialistische Jeugd GGz (incl. obs en diagnostiek)

86,88

 

89,28

n.v.t.

uur

 

 

 

 

 

 

 

Zintuigelijk gehandicapten

Obv verhoging 3,1 % van het tarief 2020

 

 

 

 

 

Ondersteuning vroegdoven

Toeleiding

n.v.t.

 

 

 

 

 

Verlengde toeleiding

n.v.t.

 

 

 

 

 

Consultatie

n.v.t.

 

 

 

 

 

Beantwoording korte begeleidingsvragen

44,71

1,38

46,09

20,00

uur

 

Gespecialiseerde begeleiding ZG

44,71

1,38

46,09

20,00

uur

 

Revaliderende begeleiding ZG

44,71

1,38

46,09

20,00

uur

 

Dagactiviteit zintuigelijk gehandicapten

44,71

1,38

46,09

20,00

DD

Ondersteuning Doofblinden

Toeleiding

n.v.t.

 

 

 

 

 

Verlengde toeleiding

n.v.t.

 

 

 

 

 

Consultatie doofblindheid

n.v.t.

 

 

 

 

 

Beantwoording korte begeleidingsvragen

44,71

1,38

46,09

20,00

uur

 

Gespecialiseerde begeleiding doofblinden

44,71

1,38

46,09

20,00

uur

 

Begeleidersvoorziening Doofblinden

44,71

1,38

46,09

20,00

uur

 

Revaliderende begeleiding ZG

44,71

1,38

46,09

20,00

uur

 

Dagactiviteit zintuigelijk gehandicapten

44,71

1,38

46,09

20,00

DD

Ondersteuning visueel

Gespecialiseerde begeleiding

44,71

1,38

46,09

20,00

uur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugd blok C

Tarief PGB Heumen - 80 % van het laagste tarief ZIN

 

 

PGB

Obv laagste Zin tarief ROB

Time out voorziening / tussenvoorziening

Time out voorziening

 

 

138,61

173,26

24u

 

Moeder Kind Huis

 

 

210,15

262,69

24u

Deeltijd wonen

Kamertraining

 

 

77,22

96,53

24u

 

Fasehuis, leerhuis, behandelgroep in wijk

 

 

138,60

173,26

24u

Beschermd wonen

Beschermd wonen J-GGZ en verslavingszorg

 

 

137,00

171,25

24u

Behandelgroep 24-u op terrein

Behandelgroep incl. dagbesteding en behandeling (3LVG)

 

 

200,30

250,37

24u

 

3-leefmilieusvoorzieningen incl behandeling en dagbesteding (4-LVG)

 

 

246,05

307,56

24u

 

3-leefmilieusvoorzieningen incl behandeling en dagbesteding (5-LVG)

 

 

251,38

314,23

24u

 

Terreinvoorziening Gezinsopname licht

 

 

151,25

189,06

24u

 

Terreinvoorziening Gezinsopname middel

 

 

302,05

377,56

24u

 

Behandelgroep 24 uur op terrein (VF7)

 

 

217,86

272,32

24u

 

Behandelgroep 24 uur op terrein (VF8)

 

 

230,63

288,29

24u

 

 

 

 

 

 

 

Beschermd wonen

Tarievennieuwe structuur vanaf 2020

 

 

 

 

 

 

Professioneel en niet professioneel combinatie

2020

 

2021

informeel

Beschermd wonen

Beschermd wonen met intensieve begeleiding

54,02

 

57,54

21,90

uur

 

Beschermd wonen met intensieve begeleiding en dagbesteding

55,74

 

59,38

21,90

uur

 

Gestructureerd beschermd wonen met intensieve begeleiding en verzorging

54,49

 

58,05

21,90

uur

 

Gestructureerd beschermd wonen met intensieve begeleiding en verzorging en dagbesteding

55,01

 

58,60

21,90

uur

 

Beschermd wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering

53,14

 

56,60

21,90

uur

 

Beschermd wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering en dagbesteding

53,86

 

57,38

21,90

uur

 

Beschermd wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging

55,82

 

59,46

21,90

uur

 

Beschermd wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging en dagbesteding

55,39

 

59,00

21,90

uur

Vervoer

vervoer dagbesteding

10,35

 

11,04

n.v.t.

dag

 

 

 

 

 

 

 

 

Professioneel

 

 

 

 

 

Beschermd wonen

Beschermd wonen met intensieve begeleiding

85,62

 

88,11

n.v.t.

24u

 

Beschermd wonen met intensieve begeleiding en dagbesteding

113,01

 

116,31

n.v.t.

24u

 

Gestructureerd beschermd wonen met intensieve begeleiding en verzorging

108,46

 

111,63

n.v.t.

24u

 

Gestructureerd beschermd wonen met intensieve begeleiding en verzorging en dagbesteding

135,86

 

139,84

n.v.t.

24u

 

Beschermd wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering

117,52

 

120,95

n.v.t.

24u

 

Beschermd wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering en dagbesteding

144,93

 

149,17

n.v.t.

24u

 

Beschermd wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging

160,48

 

165,16

n.v.t.

24u

 

Beschermd wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging en dagbesteding

187,87

 

193,36

n.v.t.

24u

Vervoer

vervoer dagbesteding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschermd thuis

Tarieven 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Professioneel

Informeel

Beschermd thuis

licht

 

26,09

24u

21,90

uur

 

groep licht

 

53,93

24u

21,90

uur

 

groep middelzwaar

 

80,34

24u

21,90

uur

 

groep zwaar

 

104,20

24u

21,90

uur

 

groep intensief

 

124,08

24u

21,90

uur

 

Burgmeester en wethouders gemeente Heumen, 2 februari 2021

 

Dirk van Eeten, gemeentesecretaris

Marriët Mittendorff, Burgemeester