Gemeenteblad van Castricum

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CastricumGemeenteblad 2021, 55460Beschikkingen | afhandelingGemeente Castricum, aanvraag omgevingsvergunning vergunningsvrij, Oude Haarlemmerweg 50 in Castricum het legaliseren van een reeds gebouwd bijgebouw en het vergroten van het erf, verzenddatum 25 januari 2021 (WABO2002466)

Binnen zes weken na verzenddatumvan het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.