Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2021, 55037Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning (kappen) Avenue Van der Laan 34

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Avenue Van der Laan 34, 3151MK, kappen van 5 solitaire bomen en 126 m² plantsoen van sierheesters met daarin 9 bomen t.b.v. de aanleg van een voetpad welke vallen onder de APV en een elzenbosje van 6 m². De nieuwe inrichting voorziet in een herplant van 20 nieuwe bomen ten oosten van de Avenue van der Laan. Het aanvraagformulier is als bijlage toegevoegd aan de publicatie (aanvraagdatum 16-02-2021, dossiernummer OMV.21.02.00363).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.