Gemeenteblad van Brunssum

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrunssumGemeenteblad 2021, 54613Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag evenementenvergunning Heidetrail, Brunssum

De burgemeester van de gemeente Brunssum maakt bekend dat zij op 11 februari 2021 een aanvraag voor een evenementenvergunning op grond van de geldende Algemene Plaatselijke Verordening binnen de Gemeente Brunssum heeft ontvangen voor het mogen houden van een evenement ("Heidetrail") op zondag 16 mei 2021 op de Brunssumerheide te Brunssum, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is.

Dossiernummer: 1053588

Besluitvorming

Over deze aanvraag heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. U kunt daarom nog niet reageren.

Inzage

U kunt deze aanvraag inzien door contact op te nemen met het Klant Contact Centrum, telefoonnummer: 045 5278555. Ook kunt u vragen om digitale toezending van (delen van) de aanvraag. U dient hiervoor het digitale formulier ‘Opvragen gegevens naar aanleiding van openbare bekendmaking’ in te vullen.

Het digitaal toezenden van de aanvraag is kosteloos, tot het moment waarop de omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden, dat wil zeggen definitief verleend of geweigerd is. Wilt u ná het onherroepelijk worden van de vergunning stukken toegestuurd krijgen, dan worden daarvoor legeskosten inrekening gebracht.