Gemeenteblad van Heerenveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerenveenGemeenteblad 2021, 54558Beschikkingen | aanvraagVERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, VERGROTEN (KAP) EN VERANDEREN VAN EEN WONING, KRUKMANSLAAN 12 ORANJEWOUD

 

Het vergroten (kap) en veranderen van een woning op het perceel Krukmanslaan 12 te Oranjewoud (indieningsdatum 15-12-2020).

 

De beslistermijn wordt met 6 weken verlengd. Tegen het verlengen van de beslistermijn staat geen bezwaar open.