Gemeenteblad van Hoogeveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenGemeenteblad 2021, 54481Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand

De manager van de eenheid Dienstverlening van de samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen;

 

Gelet op artikel 1: 16 van het Burgerlijk wetboek;

Gelet op het 'het Besluit mandaat, volmacht en machtiging, van het colleges en burgemeesters van de gemeenten De Wolden en Hoogeveen en de samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen,

Besluit:

vast te stellen het volgende:

'Aanwijzingsbesluit buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand'

Artikel 1 Aanwijzing buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand

Aan te wijzen per 15-02-2021 als buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand voor de gemeente Hoogeveen:

 • -

  Joustra, Robert Broer Hendrik ten Kate- Wesseling;

 • -

  Nicolette Maria.

Artikel 2 Inwerkingtreden in citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking. Dit besluit geldt voor de duur van het dienstverband van de medewerker bij de gemeente Hoogeveen.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijsbesluit buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand 16-02-2021

 

Aldus vastgesteld 0p 16-02-2021

 

namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten Hoogeveen,

Manager eenheid Dienstverlening, Lumel Brouwer