Gemeenteblad van Langedijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LangedijkGemeenteblad 2021, 54130Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Middenmander 5 te Sint Pancras

Op 17 februari 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op locatie Middenmander 5 te Sint Pancras. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OMG-21-056. De aanvraag betreft:

  • Het bouwen van een bouwwerk: uitbreiden woning

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt meestal binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@gemeentelangedijk.nl of telefoonnummer (0226) 33 44 33.