Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 54105VerordeningenAddendum Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Stein 2019

De Raad der gemeente Stein;

 

Gezien het voorstel inzake Addendum Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Stein 2019 (Gem. blad Afd. A 2021, zaaknummer 0971162391);

 

besluit:

 

akkoord te gaan met het Addendum APV Gemeente Stein 2019.

 

Addendum Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Stein 2019

 

Er zijn diverse Outlaw Motorcycle Gangs (hierna: OMG’s) ontbonden en verboden verklaard door de civiele rechter. De uitingen en gedragingen van deze OMG's maakten namelijk dat hun werkzaamheden in strijd waren met de openbare orde. Het is vanuit een oogpunt van openbare orde en veiligheid niet acceptabel dat op openbare plaatsen of in voor het publiek toegankelijke openstaande gebouwen nog uiterlijk vertoon plaatsvindt dat verband houdt met ontbonden en verboden OMG’s. Het verbod geldt niet alleen ten aanzien van ontbonden en verboden OMG's, maar ten aanzien van alle organisaties die bij rechterlijke uitspraak of bestuurlijk besluit verboden zijn verklaard of zijn ontbonden vanwege een werkzaamheid of doel in strijd met de openbare orde.

 

Dit leidt de onderstaande wijzingen in de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Stein 2019.

 

Toevoeging tweede en derde lid aan artikel 2:14:

 

Artikel 2:14 Ordeverstoring

1. Het is verboden bij een evenement de orde te verstoren.

2. Het is verboden bij een evenement zichtbaar goederen te dragen, bij zich te hebben of te vervoeren die uiterlijke kenmerken zijn van een organisatie die bij rechterlijke uitspraak of bestuurlijk besluit verboden is verklaard of is ontbonden vanwege een doel of werkzaamheid in strijd met de openbare orde.

3. Het verbod in het tweede lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht.

 

Nieuw artikel 2:1a:

 

Artikel 2:1a Verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties

1. Het is verboden op openbare plaatsen of in voor het publiek toegankelijke openstaande gebouwen en daarbij behorende erven zichtbaar goederen te dragen, bij zich te hebben of te vervoeren die uiterlijke kenmerken zijn van een organisatie die bij rechterlijke uitspraak of bestuurlijk besluit verboden is verklaard of is ontbonden vanwege een werkzaamheid of doel in strijd met de openbare orde.

2. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 28 januari 2021.

 

De Raad voornoemd,

de Griffier

de Voorzitter,