Gemeenteblad van Nijmegen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijmegenGemeenteblad 2021, 53730Plannen | ruimtelijkVooraankondiging bestemmingsplan ‘Nijmegen Midden 2015 - 7 (Vossenlaan 44)’, Nijmegen

Op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen bekend dat zij het bestemmingsplan Nijmegen Midden 2015 - 7 (Vossenlaan 44) voorbereiden.

Met het plan wordt beoogd om op de locatie van de voormalige ROC school aan de Vossenlaan appartementen voor beschermd wonen en zelfstandige appartementen (inclusief beschut wonen) te realiseren.

Over enige tijd wordt het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Midden 2015 - 7 (Vossenlaan 44) ter visie gelegd. Eenieder kan dan een zienswijze indienen.