Verleende Drank- en horecavergunning J.L. Boom

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat tot en met 17-02-2021.

De volgende vergunningen en ontheffingen zijn verleend:

  • 1.

    12-02-2021, J.L. Boom, Drank en Horecavergunning, Voorstraat 73, 8861 BH te Harlingen.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.

Meer informatie? Bel dan gerust met het team Veiligheid, Vergunningen en Handhaving van de gemeente Harlingen via het algemene telefoonnummer 14 0517.

Harlingen 18-02-2021

Naar boven