Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 53533Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van tijdelijke semipermanente woonverblijven op het perceel Geveland 2 te Obdam

Op 15 februari 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van tijdelijke semipermanente woonverblijven op het perceel Geveland 2 te Obdam. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-HZ-0094. De aanvraag betreft:

  • Bouw

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.