Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2021, 53140Beschikkingen | afhandelingBesluit uitschrijving BRP

Uit onderzoek van gemeente Zeewolde is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woonachtig is op het adres waar hij/zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders van Zeewolde maakt bekend dat zij heeft besloten deze persoon ambtshalve uit te schrijven wegens vertrek uit Nederland. Op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de volgende persoon ambtshalve gewijzigd in 'Onbekend':

 

Datum uitschrijving

Naam, voorletters

Geboortedatum

20-01-2021

Kapelle, D.

21-11-1976

 

 

 

 

Bezwaar

Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u binnen zes weken na terinzagelegging van het besluit bezwaar maken. Vermeld daarin het volgende:

 • 1.

  uw naam en adres;

 • 2.

  de datum van indienen van uw zienswijze, beroep of bezwaar;

 • 3.

  dagtekening, kenmerk en/of omschrijving van het besluit;

 • 4.

  de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit.

 

Uw bezwaarschrift dient u in bij het college van burgemeester en wethouders van Zeewolde:

Online: www.zeewolde.nl/bezwaar. Hiervoor logt u in met uw DigiD (personen).

Schriftelijk: stuur uw ondertekende bezwaarschrift naar gemeente Zeewolde, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde.

 

Zeewolde, 23 februari 2021