Aanvraag omgevingsvergunning Sommerscamp 43 te Asten

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend op genoemde datum:

 

Sommerscamp 43 te Asten

het bouwen van een carport en het aanleggen van een inrit 15-02-2021

 

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Het indienen van een zienswijze of bezwaarschrift dan wel het instellen van beroep is (nog) niet mogelijk. In de bekendmaking van de verlening van de vergunning dan wel de terinzagelegging van de ontwerp-vergunning zal tezijnertijd worden aangegeven op welke wijze tegen het (ontwerp)besluit kan worden geageerd.

 

Naar boven