Gemeenteblad van De Bilt

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De BiltGemeenteblad 2021, 52767Beschikkingen | afhandelingGemeente De Bilt – Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreid, het realiseren van een satelliet gateway ten behoeve van wereldwijd internet op het perceel aan kadastraal perceel gemeente Maartensdijk sectie N nummer 2368

Het college van burgemeester en wethouders is van plan een omgevingsvergunning te verlenen voor:

Voor: het realiseren van een satelliet gateway ten behoeve van wereldwijd internet

Locatie: kadastraal perceel gemeente Maartensdijk

sectie N nummer 2368

Type bekendmaking: uitgebreide procedure

Zaaknummer: ZS56666

Zienswijzen

De ontwerpbesluiten inclusief de bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken in het gemeentehuis bij het informatiecentrum ter inzage.

Voor het bekijken van de ter inzage liggende stukken moet u een afspraak maken via de website www.debilt.nl/afspraak.

De termijn van terinzagelegging start de dag na de datum van deze publicatie. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder, bij voorkeur schriftelijk, reageren op dit voornemen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Bilt (Postbus 300, 3720 AH Bilthoven).