Gemeenteblad van Heumen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeumenGemeenteblad 2021, 52735Beschikkingen | aanvraagGemeente Heumen– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 5830931 - Rijksweg 5 te Malden

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

 

Locatie : Rijksweg 5 te Malden

Omschrijving : aanbrengen terreinobjecten, uitbreiden van de drivelane, kappen van 5 bomen, plaatsen van 7 signages

Datum ontvangst : 17 februari 2021

Zaaknummer ODRN : W.Z21.101363.01

 

Mogelijkheid tot inzien

De aanvraag kan op verzoek worden ingezien.

 

Wilt u meer weten?

Bel de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.