Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 5246Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning aan de Molenweg Zuid ong. te Urmond (O2020-234\0971163564)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2020-234\0971163564, ingekomen op 24 december 2020 voor het oprichten van een woonhuis gelegen aan de Molenweg Zuid ong. te Urmond.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit(en):

  • Bouwen

  • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

  • Inrit \ Uitweg

 

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.