Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 52429Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Van Binsbergenstraat 31, 5388 AK Nistelrode

Datum ontvangst: 17-02-2021

 

Het verplaatsen van een deuropening

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 24 februari 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze