Gemeenteblad van Vijfheerenlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VijfheerenlandenGemeenteblad 2021, 52382Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Kerkpad 8 in Tienhoven aan de Lek

Op 16 februari 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op locatie Kerkpad 8 in Tienhoven aan de Lek. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OV-2021-0074. De aanvraag betreft het vergroten van de woning.

Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via omgevingsloket@vijfheerenlanden.nl of telefoonnummer 088-599 7053.

Tegen aanvragen kunt u geen bezwaar indienen. Dit is pas mogelijk nadat de gemeente een besluit heeft genomen.