Gemeenteblad van Hillegom

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HillegomGemeenteblad 2021, 52300Beschikkingen | aanvraagNieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Parklaan nabij van Tetsstraat 23 in Hillegom, Kenmerk Z-21-167615, het bouwen van een in- en uitrit

De aanvraag betreft het bouwen van een in- en uitrit

 

Datum ontvangst 17 februari 2021

 

Als u op de aanvraag wilt reageren en/of meer informatie wenst te ontvangen dan kunt u een e-mail sturen aan omgevingsvergunningen@hltsamen.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeld u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 0252.

Mocht u willen reageren op een ingekomen aanvraag, doet u dat dan zo spoedig mogelijk aangezien wij gehouden zijn aan wettelijke beslistermijnen.