Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2021, 5224Beschikkingen | aanvraagGemeente Grave – aanvraag omgevingsvergunning - vervangen van een garagedeur door een pui - Bomvrije 4, Grave

Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Voor: het vervangen van een garagedeur door een pui (zaaknr.: Z/21/270791)

Locatie: Bomvrije 4, 5361 HL Grave

Datum ontvangen: 4 januari 2021

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren. De aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, telefoon: 0486 477 277