Agenda raadsvergadering

 

 •  

Datum : dinsdag 2 maart 2021

 •  

Tijdstip : 19:30 uur

 •  

Locatie : Digitaal

 •  

Voorzitter : F. Veenstra

 •  

Griffier : H.A. van Dijk-Beekman

 •  

 

1.

Opening, vaststellen agenda en mededelingen

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt de raadsvergadering digitaal plaats.

 •  

 

2.

Vragenhalfuur

Dit gebeurt schriftelijk.

 •  

 

3.

Debat

 •  

 

4D.

azc Balk

Voorstel:

 • 1.

  kennis te nemen van het memo over de aandachtspunten verlengen gebruiksperiode azc Balk.

 • 2.

  te beraadslagen over de vraag om ons college te verzoeken met de klankbordgroep azc Balk en de inwoners van Balk in gesprek te gaan teneinde het lokale draagvlak van het verlengen van de gebruiksperiode azc Balk te verkennen.

 • 3.

  in het geval uw raad positief t.o.v. een verkennend gesprek tussen ons college en de klankbordgroep azc Balk en de inwoners van Balk staat, ons college opdracht te verstrekken om op basis van een eventueel draagvlakonderzoek (beslispunt 2) een voorstel voor te leggen aan uw gemeenteraad.

 • 4.

  in het geval uw raad negatief t.o.v. een verkennend gesprek tussen ons college en de klankbordgroep azc Balk en de inwoners van Balk staat, ons college opdracht te verstrekken het COA nader over uw raadsstandpunt te informeren.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 6B .

 •  

 

5.

Beslút

 •  

 

6B.

azc Balk

Voorstel: zie agendapunt 4D.

 •  

 

7.

Sluiting

 •  

 

Stukken

De voorstellen die worden behandeld in deze vergadering liggen ter inzage in het gemeentehuis en op de servicepunten in de gemeente De Fryske Marren. Ook kunt u de stukken vinden op de website: www.defryskemarren.nl/gemeenteraad.

 

Raadsvergadering live volgen

In de raadszaal worden beeld- en geluidsopnamen gemaakt. Deze worden live uitgezonden via onze webcast www.defryskemarren.nl/gemeenteraad en kunnen ook achteraf worden bekeken.

 

 

Naar boven