Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning Damen Schelde Naval Shipbuilding B.V.

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij op 10 februari 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen van Damen Shipbuilding B.V. De aanvraag heeft betrekking op een overkapping bij Dok 1. Deze aanvraag ligt niet ter inzage, maar kan op verzoek wel worden ingezien. Als een bezwaarschrift wordt overwogen, moet eerst het besluit op de aanvraag worden afgewacht.

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot mevrouw N. Davidse, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31(0)6 4089 8585 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-AOV210074/00268647.

 

Naar boven