Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 51297Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van bestaande opening van de keermuur op het perceel Drechterlandsedijk 3 te Ursem

Op 14 februari 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het vergroten van bestaande opening van de keermuur op het perceel Drechterlandsedijk 3 te Ursem. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-HZ-0091. De aanvraag betreft:

  • Het slopen van een bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.