Gemeenteblad van Voerendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoerendaalGemeenteblad 2021, 51269Beschikkingen | aanvraagBekendmaking verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning onderhoudswerkzaamheden A79

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

A79, traject Voerendaal: uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de A79 (ontvangen 26 oktober 2020, zaak 126935).

\Bezwaar

Deze bekendmaking is alleen ter kennisgeving. U kunt tegen het verlengen van de beslistermijn geen bezwaar maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Omgevingsontwikkeling van de gemeente Voerendaal via telefoonnr. 045-5753399.