Gemeenteblad van Heumen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeumenGemeenteblad 2021, 51192Beschikkingen | aanvraagGemeente Heumen– aanvraag omgevingsvergunning – OLO - Kasteelsestraat 5 te Overasselt

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Locatie : Kasteelsestraat 5 te Overasselt

Omschrijving : plaatsen van een overkapping

Datum ontvangst : 12 februari 2021

Zaaknummer ODRN : W.Z21.101322.01

Mogelijkheid tot inzien

De aanvraag kan op verzoek worden ingezien.

Wilt u meer weten?

Bel de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.