Paleiskwartier Zuid gebouw H Terrazzo en in de Hofvijver, regeneratie van het WKO-systeem (zuid), omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning aangevraagd voor de realisatie van een installatie ten behoeve van de regeneratie van het WKO-systeem (zuid)

 

Adres of locatie: Paleiskwartier Zuid gebouw H Terrazzo en in de Hofvijver

Omschrijving: de realisatie van een installatie ten behoeve van de regeneratie van het WKO-systeem (zuid)

Aangevraagde activiteiten: Bouwen (Art.2.1 lid 1a Wabo)

Kenmerknummer: WB00057505

Datum ontvangst: 16-2-2021

 

Bij een aangevraagde vergunning kunt u nog geen bezwaar indienen. Er moet eerst een beslissing worden genomen op de aanvraag om bezwaar te kunnen maken.

 

Naar boven