Gemeenteblad van Voerendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoerendaalGemeenteblad 2021, 50876Overige overheidsinformatieBekendmaking melding Activiteitenbesluit Colmont 2, Voerendaal

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende melding Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen:

Colmont 2, 6367 HE Voerendaal: het uitbreiden van de berging behorende bij de Panoramacamping Colmont (zaak 153070).

\ Inzage

De melding ligt met ingang van de dag na bekendmaking gedurende 6 weken tijdens de openingstijden ter inzage bij het Klantcontactcentrum van de gemeente Voerendaal, Raadhuisplein 1.

\Bezwaar

Tegen een melding Activiteitenbesluit milieubeheer kan geen bezwaar worden ingediend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg via telefoonnr. 043-3897812.