Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 50757Beschikkingen | aanvraagGemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - vestigen van een trimsalon - Weideklokje 12 , Vijlen

III. ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen:

  • -

    het vestigen van een trimsalon op het perceel Weideklokje 12 te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 9044 (ontvangen 08-02-2021);

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is alleen bezwaar of beroep mogelijk tegen verleende vergunningen. Als u meer informatie wilt over bovenstaande aanvragen kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen.