Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2021, 5073Beschikkingen | aanvraagGemeente Grave – aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een woning met bijgebouw - Hanenstraat ongenummerd hoek Bronkhorstweg, Velp NB

Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Voor: het realiseren van een woning met bijgebouw (zaaknr.: Z/20/270556)

Locatie: Hanenstraat ongenummerd (hoek Bronkhorstweg) te Velp NB

kad. bekend gemeente Grave, (postcodegebied 5363)

sectie H, nr. 01872

Datum ontvangen: 30 december 2020

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren. De aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, telefoon: 0486 477 277