Gemeenteblad van Zutphen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZutphenGemeenteblad 2021, 50370Beschikkingen | afhandelingBesluit Omgevingsvergunning uitgebreid: Pollaan 44, Zutphen

 

Burgemeester en wethouders van Zutphen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

 

Zaaknummer: 172221

Omschrijving: het tijdelijk plaatsen van een tent en realiseren opslag voor diesel en koelvloeistoffen

Locatie: Pollaan 44, Zutphen

Datum besluit : 16 februari 2021

 

Niet eens met het besluit

Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het Omgevingsloket (team Vergunningen & Handhaving) van de Gemeente Zutphen, telefoonnummer 14 0575.

Bent u het niet eens met het besluit? U kunt dan beroep instellen bij de rechtbank Gelderland. Let op: u kunt alleen beroep instellen als u ook een zienswijze heeft ingediend over het ontwerp-besluit. Dit moet binnen zes weken na de dag waarop het besluit aan is bekendgemaakt.

Beroep instellen kan (met DigiD) via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Op deze website leest u de precieze voorwaarden.

Schriftelijk beroep instellen kan ook. Het adres is: Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030,

6800 EM Arnhem. In uw beroepschrift moet staan:

  • uw naam, adres en uw telefoonnummer (waarop u overdag te bereiken bent)

  • de datum en een omschrijving van het besluit

  • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit

  • uw handtekening

Stuur ook een kopie van het besluit mee.

 

Voorlopige voorziening

Kunt u niet wachten op een uitspraak over uw beroepschrift? U kunt dan om een ‘voorlopige voorziening’ vragen bij de voorzieningenrechter. Dat kan alleen als u een beroepschrift heeft ingediend.

Een voorlopige voorziening vragen kan (met DigiD) via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Op deze website leest u de precieze voorwaarden. Schriftelijk een voorlopige voorziening vragen kan ook. Het adres is: Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Kosten

Voor het instellen van beroep en het vragen van een voorlopige voorziening moet u betalen. De rechtbank kan u daar meer over vertellen.

 

 

 

Zutphen, 18 februari 2021

Burgemeester en wethouders van Zutphen