Gemeenteblad van 's-Gravenhage

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageGemeenteblad 2021, 5032Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunning - Aangevraagd, Henriette van Soelenlaan 34 te Den Haag

Algemene informatie

Het kappen van een apenboom (stamdiameter 32.5 cm), staande in de zij- achtertuin van het perceel Henriette van Soelenlaan 34

De kapactiviteit is aangevraagd in verband met overlast van de boom/bomen, ziekte van de boom/bomen, dode of slechte boom/bomen. Meer informatie over het Haagse bomenbeleid vindt u op www.denhaag.nl, pagina Haagse Bomen.

 

Ons kenmerk: 202100058

Stadsdeel:

  • -

    Escamp

Locatie(s)

Henriette van Soelenlaan 34

Ontvangstdatum aanvraag:

4 januari 2021

Ter informatie

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag.

De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Meer informatie over het verloop van het proces en vanaf wanneer er (indien van toepassing) bezwaar of beroep kan worden ingesteld, kunt u vinden op de informatiepagina voor omgevingsvergunningen.

Inzage

Tijdens de behandeling kan de aanvraag met bijlagen worden ingezien bij het Den Haag Informatiecentrum, voor zover de wet of het beleid zich hiertegen niet verzet. Hetzelfde geldt voor het besluit met de bijbehorende stukken.

Meer informatie?

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.