Gemeenteblad van Amstelveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmstelveenGemeenteblad 2021, 50157Beschikkingen | afhandelingGemeente Amstelveen – aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken – Nieuwe Kalfjeslaan 9

Zaaknummer Z20-011851

De aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de monumentale spoorwegwachterswoning met de locatie Nieuwe Kalfjeslaan 9 is op 10 februari 2021 ingetrokken.

Inzage

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u op deze webpagina van de gemeente.

Bezwaar/beroep

Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij niet van toepassing.