Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 49736Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Harselaarseweg 59 Barneveld, legaliseren pergola

 

Zaaknummer 2020W3121

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.