Gemeenteblad van Den Helder

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Den HelderGemeenteblad 2021, 49708VerordeningenBesluit van de burgemeester van Den Helder houdende de intrekking van de Noodverordening winterregeling dak- en thuislozen Den Helder februari 2021

De burgemeester van Den Helder,

 

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet;

 

overwegende dat:

 • -

  hij op 5 februari 2021 de Noodverordening winterregeling dak- en thuislozen Den Helder februari 2021 heeft vastgesteld, die op 6 februari 2021 om 21.00 uur in werking is getreden;

 • -

  de omstandigheden waarvoor het vaststellen van deze noodverordening nodig was, niet langer aan de orde zijn;

 • -

  deze noodverordening daarom ingetrokken moet worden;

 

besluit:

 

Artikel 1 Intrekking

De Noodverordening winterregeling dak- en thuislozen Den Helder februari 2021 wordt ingetrokken.

 

Artikel 2 Bekendmaking

 • 1.

  Dit besluit wordt bekendgemaakt in het elektronisch Gemeenteblad van de gemeente Den Helder (www.officielebekendmakingen.nl).

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op 15 februari 2021.

 

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Intrekking Noodverordening winterregeling dak- en thuislozen Den Helder februari 2021.

 

Den Helder, 15 februari 2021.

De burgemeester,

J.J. Nobel