Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2021, 49627Beschikkingen | aanvraagGemeente Zeewolde, verlengde beslistermijn omgevingsvergunning, De Korenaar 24 t/m 42 (even) en Windlust 21 t/m 47 (oneven), het bouwen van 23 woningen

Wij hebben voor de op 23 december 2020 ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 23 woningen op locatie De Korenaar 24 t/m 42 (even) en Windlust 21 t/m 47 (oneven) de beslistermijn verlengd tot 30 maart 2021. De aanvraag heeft dossiernummer: 20Z0003001.

 

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 24 februari 2021 ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis tijdens openingstijden. In verband met de Corona maatregelen verzoeken wij u, om voor uw bezoek aan het gemeentehuis, de website te raadplegen.