Gemeenteblad van Amstelveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmstelveenGemeenteblad 2021, 49581Beschikkingen | aanvraagGemeente Amstelveen - activiteitenbesluit melding ontvangen - Maalderij 38 in Amstelveen

Zaaknummer Z21-010985

Gemeente Amstelveen heeft op 8 februari 2021 een activiteitenbesluit melding ontvangen voor fitnesscentrum BigGym. De locatie is Maalderij 38 in Amstelveen.

Inzage

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u op amstelveen.nl/baliebouwen.

Bezwaar/beroep

Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij niet van toepassing.