Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2021, 49516Beschikkingen | afhandelingKennisgeving tijdelijke verkeersmaatregelen voor een gehele wegafsluiting - kruising Braassemdreef en Noordeinde te Roelofarendsveen (fase 2)- verlenging periode werkzaamheden tot en met 5 maart 2021 - GV 37536

verzenddatum: 15 februari 2021

 

In verband met de vorstperiode hebben de werkzaamheden stilgelegen. De wegafsluiting zal daarom worden verlengd tot en met 5 maart 2021.

Op afspraak kunt u documenten die openbaar zijn komen inzien. Maak een afspraak via https://afspraken.kaagenbraassem.nl/internetafspraken voor het inzien en inhoudelijke vragen.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken vanaf de dag na de vermelde verzenddatum een bezwaar- schrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. U kunt een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter met het verzoek tot schorsing van het besluit, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een afschrift van het ingediende bezwaar- schrift moet meegezonden worden.